• 0_bg.jpg
  • 1_bg.jpg
  • 2_bg.jpg
  • 3_bg.jpg
  • 4_bg.jpg
  • 5_bg.jpg
  • 6_bg.jpg

ПОЛЗИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТЕРМОПОМПИ

Многобройни са предимствата на термопомпите пред останалите отоплителни системи:

  • Това е най-икономичното отоплително (или охладително) решение за Вашия дом и офис

Вече не е необходимо да използвате традиционните отоплителни системи за да постигнете максимален топлинен ефект в дома си. Забравете за притесненията, свързани с цената и качеството на петрола, както и за високите разходи за поддръжка и ремонт на котела! С помощта на топлината на външния въздух и принципа на действие на самата термопомпа, сами може да си осигурите нужния комфорт! Въздухът е неизчерпаем и напълно безплатен енергоизточник.

Термопомпите ще Ви осигурят битова гореща вода и през зимните, и през летните месеци.

Термопомпените системи на AQUATHERMAL показват задоволителни нива на работа дори и при ниски външни температури (под 0⁰C). Това се дължи на високия Коефициент на преобразуване (COP) на самите термопомпи - 4,7. Какво означава COP 4,7? При COP 4,7 за всеки 1 kWh вложена електроенергия, получаваме 4,7kWh отоплителна (или охладителна) мощност.

«С употребата на този вид технология, ще бъдете с до 85% по-енергийно ефективни!»

Термопомпите са лесни за монтиране устройства, идеално пригодени за отопляване на Вашия дом или офис. AQUATHERMAL разполага с екип от опитни специалисти, ангажирани с монтажните дейности по проекта. Термопомпите могат да бъдат инсталирани така че да не засегнат съществуващата отоплителна система в сградата. В този случай, термопомпените системи разпределят получената топлина в помещението с помощта на изградените отоплителни уреди (радиатори).

Продуктите на AQUATHERMAL притежават необходимите сертификати и 3-годишна писмена гаранция за своята производителност. Ние осигуряваме правилното инсталиране и функционалност на термопомпените системи в рамките на 3-годишния гаранционен срок.

  • Термопомпата е екологично издържано отоплително решение

Системата е базирана на екологично-чиста термопомпена технология, с нулеви нива на замърсяване.

Принципът на работа на термопомпите зависи от неизчерпаемия и леснодостъпен енергоизточник- атмосферния въздух.