• 0_bg.jpg
  • 1_bg.jpg
  • 2_bg.jpg
  • 3_bg.jpg
  • 4_bg.jpg
  • 5_bg.jpg
  • 6_bg.jpg

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Принципът на работа на термопомпите зависи от възможно най-евтиното енергийно гориво- атмосферния въздух. Системите се монтират върху външната част на сградата.

Веднъж попаднала в термопомпената система, енергията от външния въздух достига до вътрешната част на жилището с помощта на наличната отоплителна система в сградата. Пренесената топлинна енергия бива отвеждана и до подовата и водно отоплителната система в жилището.

Термопомпата е устройство, което пренася топлина от едно тяло с по-ниска температура към тяло с по-висока температура при изразходване на определено количество електроенергия. Принципът на действие на термопомпите позволява отопляването на помещенията през зимните месеци, респективно тяхното охлаждане през летните. За да загреем стаите през зимата, е необходимо преди това термопомпата да пренесе топлинната енергия от атмосферния въздух във вътрешната част на жилището. Обратно, за да охладим помещенията през лятото, термопомпата трябва да „изхвърли“ топлината от стаите във външната среда.

Термопомпите се разделят на няколко подкатегории, в зависимост от източника на топлина и мястото, към което тя се разпределя. Най-често срещаните видове термопомпи са:

  • въздух-вода: пренесената от въздуха енергия се използва за подгряване на вода; в последствие тази топлина бива отвеждана до отоплителните тела в жилището
  • въздух-въздух: подобно на повечето климатични системи, този тип термопомпи пренасят енергия от атмосферния въздух, като в зависимост от нуждите, тя се преобразува в топъл или студен въздух

Съществуват помпи, предлагащи единствено отоплителни решения и такива, приспособени както за отопление, така и за охлаждане. Наред с изброените по-горе видове, съществуват и термопомпи, работещи с геотермална енергия и топлина от подпочвени води.

Истината е, че термопомпите не произвеждат топлина, те просто я пренасят от едно място на друго. Енергията, която се използва за пренос на топлинна енергия е много по-малка от доставената в помещенията топлина. По този начин, с минимално вложена електроенергия, се постига максимален топлинен ефект. За разлика от термопомпите, останалите отоплителни системи просто преобразуват електрическата енергия в топлинна, което означава, че те не могат да произведат по-голямо количество енергия от тази, която сами са изразходвали, т.е тяхната максимална производителност е 100%. За сравнение, производителността на термопомпите може да достигне 400%+.

С други думи, за да произведат 5kW топлинна енергия, електрическите нагреватели трябва да изразходват около 5kW ел.енергия. На една термопомпа ще й е необходимо да използва 1kW електроенергия, за да постигне същия резултат. В този случай казваме, че термопомпата има COP 5.

Любопитен е фактът, че производителността на термопомпите се повлиява в известна степен от сезонната външна температура. С понижаване на температурата навън, намалява и производителността на термопомпената система. За сравнение, при външна температура от 25⁰C производителността на инсталацията достига 500%, а при 0⁰C тя е 400%.

«Принцип на работа»

Термопомпите (тип въздух-въздух и въздух-вода), подобно на хладилниците, работят на принципа на охлаждащия цикъл чрез компресия. Термопомпената система е съставена от: компресор, регулиращ вентил и два топлообменника (изпарител и кондензатор).

Попадайки в термопомпата, топлинната енергия от атмосферния въздух преминава през топлообменник (изпарител). Последният е свързан към затворен отоплителен кръг, в който циркулира хладилен агент (фреон). Когато външният въздух попадне в изпарителя, фреонът преминава от течно в газообразно състояние.

От изпарителя фреонът попада в компресора, който повишава температурата му. С помощта на компресора, фреонът отдава топлина на отоплителната система в жилището, след което преминава обратно в течно състояние.