• 0_bg.jpg
  • 1_bg.jpg
  • 2_bg.jpg
  • 3_bg.jpg
  • 4_bg.jpg
  • 5_bg.jpg
  • 6_bg.jpg

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какви са предимствата на термопомпите пред останалите отоплителни системи?
Термопомпените системи съчетават в едно икономичност и природосъобразност.  Притежаващи коефициент на преобразуване  COP 5, те произвеждат 5 пъти повече топлина от традиционните отоплителни уреди. Освен това, те могат да бъдат използвани през всеки сезон за отопление или охлаждане, в зависимост от конкретните нужди.

 В сравнение с електрическите нагреватели и камините, термопомпите са напълно безопасни за деца и възрастни, благодарение на ниските нива на плътност на топлинния поток.

Те  не отделят CO2  (вредни парникови газове) в атмосферата, като по този начин не оказват негативно влияние върху околната среда.  Термопомпите работят с охладители, щадящи озона.

Монтажът и употребата на термопомпите са изключително лесни.

Какво ще спечеля от инсталирането на подобна отоплителна система?
В зависимост от местоположението, годишните разходи за площ от 100 кв.м могат да бъдат намалени с около 1800-2000 EUR.


Могат ли термопомпите да бъдат използвани за отопление на дома?

Да. За целта нашите специалисти извършват подробна техническа оценка на всеки проект за термопомпена инсталация. Основно качество, отличаващо нашите продукти от останалите на пазара, е високата изходна температура на водата, достигаща до 80⁰C.


Може ли термопомпата да бъде използвана за подгряване на вода?

Да! Всяка помпа притежава 3-пътен вентил, който може да бъде свързан със слънчев нагревател или бойлер, осигурявайки по този начин целогодишно подгряване на водата.


Какъв трябва да бъде размерът на термопомпата?
Всяко жилище или офис има специфични характеристики, обуславящи специални системни изисквания и дизайн за всеки отделен проект. Предпроектното проучване, което извършваме, има за цел да изчисли точното количество топлина, необходимо за отопляване на помещенията през зимните месеци, както и количеството топлина, което ще бъде върнато обратно в атмосферата при охлаждане на стаите през летните месеци.


Какво трябва да се вземе под внимание при определяне размера на термопомпата?

Основен фактор, влияещ на нужното количество топлина, е потенциалът на нейната загуба през врати, прозорци и покриви. Разбира се, ефективната изолация на помещенията минимизира тази загуба, а това от своя страна води до предпоставки за избор на помпа с по-малки размери. Площта на помещението и разположението на прозорците в него (с южно или северно изложение) също оказва съществено влияние.


Заемат ли много място и имат ли естетически издържан вид?

Термопомпените системи се монтират на дискретни места, така че да не нарушават интериора на Вашето жилищно или офис пространство. Работят при много ниски нива на шум.

Подобен вид инсталация ще промени ли по някакъв начин структурата на сградата или съществуващата отоплителна система?
Термопомпите са лесни за монтиране устройства, които не засягат съществуващата структурата на Вашата сграда. Освен това те лесно могат да бъдат свързани и към наличната отоплителна система в жилището.


Какви видове термопомпи има на пазара?

Термопомпените системи включват:

Моноблок системи / Сплит системи

Термопомпите се разделят на няколко подкатегории, в зависимост от източника на топлина и мястото, към което тя се разпределя. Най-често срещаните видове термопомпи са:

-въздух-вода: пренесената от въздуха енергия се използва за подгряване на вода; в последствие тази топлина бива отвеждана до отоплителните тела в жилището

-въздух-въздух: подобно на повечето климатични системи, този тип термопомпи пренасят енергия от атмосферния въздух, като в зависимост от нуждите, тя се преобразува в топъл или студен въздух

Съществуват помпи, предлагащи единствено отоплителни решения и такива, приспособени както за отопление, така и за охлаждане. Наред с изброените по-горе видове, съществуват и термопомпи, работещи с геотермална енергия и топлина от подпочвени води.


Монофазно или трифазно захранване е нужно за работа на термопомпите?

Помпите на AQUATHERMAL са подходящи за работа и при двата вида захранване.


Колко шумни са термопомпите?

Термопомпите работят при много ниски нива на шум.


Надеждни ли са термопомпите?

Да. Технологията е изпитана и проверена. Процесите при термопомпите са сходни на тези при домашните хладилници и фризери и предоставят същите нива на надеждност. Продуктите, предлагани от водещите марки разполагат с гаранция от 3 до 5 години.


Осигурена ли е гаранция за производителността на продукта?

Осигурена е 3-годишна писмена гаранция за производителността на продукта.


Какви са разходите по закупуването и монтажа на термопомпа?

За повече информация се свържете с нас. Ще изготвим безплатна оферта съобразно нуждите на всеки клиент.


Употребата на термопомпи води ли до образуване на застоял въздух в помещенията?

Не, защото термопомпите не изгарят кислород, а се задвижват от енергията на атмосферния въздух.


Колко време отнема теренното проучване?
Около половин час в зависимост от площта на проучвания обект. До няколко дни ще получите оферта от AQUATHERMAL, изготвена съобразно Вашите нужди и бюджет.