• 0_GR.jpg
 • 1_GR.jpg
 • 2_GR.jpg
 • 3_GR.jpg
 • 4_GR.jpg
 • 5_GR.jpg
 • 6_GR.jpg

Πιστοποιήσεις και προϊοντικές εγγυήσεις

 • Product Warranties
 • Πιστοποιητικά C.E.
  Το σήμα συμμόρφωσης CE σημαίνει ότι το προϊόν που το φέρει συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή με τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη. Τα πρότυπα αυτά πιστοποιούν την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, αν κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν είναι ασφαλές, μπορεί να απαγορεύσει την κυκλοφορία του ακόμη και αν φέρει το σήμα CE. Ωστόσο η λήψη ενός τέτοιου μέτρου υπόκειται σε κοινοτικό έλεγχο.
 • Πιστοποιητικά RoHS
  Είναι οι κανονισμοί που επιβάλλονται για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2002/95, που απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της Ε.Ε. των νέων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που περιέχουν πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, εξασθενές χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) επιβραδυντικά φλόγας